Grofstoffilters

Voor de filtering van groffe stofdeeltjes, levert Freshfilter P1 en P2 fil-ters. Deze filters zorgen dat partikels met een afmeting groter dan 4 micron van red. 50% tot 90% efficiency worden gefilterd.Hieraan wordt conform de EN779 de classificatie F5 tot F9 gegeven.De grofstoffilters zorgen ervoor dat de P3 absoluutfilters geen bescha-digingen oplopen en/of minder snel verzadigen. Ook in geval er alleen koolfilters worden gebruikt in een toepassing, is het raadzaam er een P1 of P2 filter voor te zetten, daar dit vroegtijdige verstoppingen vanhet koolfilter door stofdeeltjes tegen zal gaan.

Absoluutfilters

Conform de EN1822 produceert Freshfilter H13 absoluutfilters (ook wel P3). Anders dan bij de grofstoffilters, worden deze per stuk getest op lekdichtheid, en worden geleverd met een testcertificaat. Hierop staat aangegeven hoe het filter is getest en onder welke condities.Schadelijk fijnstof zoals asbest en kwartsstof worden door een P3 filter afgevangen, en daarom wordt dit filter vaak toegepast bij sloopwerken. Omdat dit filter zeer gevoelig is voor beschadigingen wordt altijd aangeraden een grofstoffilter (P1 of P2) voor dit filter te monteren. De groffere delen worden zodoende voorgefilterd en kunnen niet het P3 filter beschadigen en/of verzadigen.

Uitspoelbare stoffilters

Tevens produceren we op aanvraag voor de FFMultibox serie speciale H10 filters. De filtergradatie hiervan ligt tussen P2 en P3 filters in. Dit speciale filter heeft een uitspoelbaar medium met teflon coating, voor extreem stoffige situaties. De teflon laag is daarbij tevens anti statisch, zelfs vochtige stofdeeltjes blijven niet aan het filterdoek plakken. In combinatie met de zelfreinigende eigenschappen van de FFMultibox zorgt dit voor een ongekend lange standtijd!

Grofstoffilters

Bij bodemsaneringen komen vaak schadelijke gassen en dampen vrij, welke op de lange termijn kunnen zorgen voor ernstige schade aan uw luchtwegen. Voor deze toepassing leveren wij koolstoffilters.Actieve koolstof (afkomstig van turf, steenkool of kokos-schil) heeft een enorm oppervlakte, en kan hierdoor organische stoffen adsorbe-ren. Anorganische dampen worden afgevangen met speciale geïm-pregneerde kool. Aan deze geactiveerde kool is een chemische sub-stantie toegevoegd, om door middel van chemsorptie (in plaats van adsorptie), deze dampen af te vangen.De EN12941 zorgt voor een duidelijke indeling voor verschillende che-mische substanties en hun ad/chemsorptie-eis.

• A: Geactiveerde kool.
• B: Geïmpregneerd kool voor afvangst van anorganische dampen.
• E: Geïmpregneerd voor afvangst van zuren
• K: Geïmpregneerd voor afvangst ammoniakverbindingen

Uiteraard kunnen we ook koolstoffilters leveren die meerdere chemische substanties bevatten, zoals bijvoorbeeld ABEK koolstoffilters.Door onze jarenlange ervaring op het gebied van koolstof kunnen wij een perfect advies uitbrengen met de te gebruiken koolstof; omdat elke situatie anders is, voeren wij alleen al ruim 25 verschillende soor-ten (geïmpregneerde) kool, elk met een specifieke toepassing! Elk type ligt op voorraad en is zodoende snel te leveren. Freshfilter vult koolstoffilters als enige producent van overdrukfilters onder enorme druk, waardoor er in vergelijking met filters van andere merken ruim 10% meer koolstof in gaat.