Polyamide leidingen

Voor de gewone voertuigen worden soepele polyamide leidingen gebruikt. Dit zijn hoogdrukleidingen met een barstdruk van 600 bar.
De reden voor het gebruik van deze kunststofleidingen is te vinden in het feit dat er met hoge druk wordt gewerkt en dat het voertuig bovendien nog trilt.

Voordelen ten opzichte van een stalen leiding

Een stalen leiding, die onder hoge druk wordt gezet, en daarenboven nog trilt, blijkt in de praktijk onbetrouwbaar te zijn. Bovendien heeft de polyamideleiding het voordeel trilbestendig te zijn, niet te roesten en aldus is geen onderhoud vereist.