Een geijkt weegsysteem is een systeem dat grondig gekeurd en getest is, onder toezicht van de FOD Economie, waarbij we kijken of deze voldoet aan alle wettelijke eisen. Het ijken of herijken zorgt ervoor dat de gegevens steeds juist zijn. Het is aanbevolen om een weegsysteem periodiek te laten kalibreren om steeds de juistheid van de gewogen volumes te garanderen.

Om deze ijking uit te voeren moeten wij steeds beschikken over een gekend gewicht (door de klant te voorzien) om de juistheid van de test te garanderen.