Het door Euroquip aangeboden centraal automatisch vetsmeersysteem type 2-vet is een progressieve installatie. Vanuit een centraal geplaatste meerleidingspomp worden de verschillende smeergroepen elk afzonderlijk progressief gesmeerd.

Progressief

Via elke pompuitgang en hoofdleiding gaat het smeermiddel naar de hoofdverdeler die het smeermiddel precies gedoseerd afgeeft aan een secundaire verdeler of rechtstreeks aan de wrijvingspunten. Het verdelen van het smeermiddel gebeurt op een progressieve manier, dit wil zeggen punt na punt. De mogelijkheid dat 1 van de smeerpunten wordt overgeslagen is door het progressief karakter onmogelijk.

Elke verdeler heeft een welbepaald aantal uitgangen die steeds per werkcyclus een juist afgemeten hoeveelheid smeermiddel afgeven. Een regeling in de verdeelblokken maakt het mogelijk dat wij in het globale systeem elk smeerpunt zijn juist afgemeten debiet kunnen geven.

EP 2 vet

Het door Euroquip aangeboden smeersysteem is een systeem speciaal ontwikkeld voor klasse “2” vet. Alle merken vet kunnen gebruikt worden als ze voldoen aan de NLGI “2” vet klasse. Het door Euroquip gebruikte en geadviseerde vet is het zogenaamde Eurolube zwaar werkvet van de NLGI “2” klasse. Voor de specificatie en de bijzondere voordelen van dit zwaar werkvet verwijzen wij naar de technische documentatie, u kan deze opvragen en vergelijken met het door u gebruikte vet.