Wat is het nu van een overdrukfiltersysteem van Euroquip-Freshfilter?

Overdrukfiltersystemen van Euroquip-Freshfilter worden gebruikt op grondverzetmachines of ander mobiel materieel om de machinist te beschermen tegen schadelijk stoffen en/of gassen, welke vrijkomen bij saneringen, sorteerhallen of compost-verwerking.

Om te voorkomen dat verontreinigde buitenlucht de cabine binnentreedt, wordt er een kunst-matige (maar relatief kleine) overdruk in de cabine gecreëerd zodat alle lucht langs de overgebleven kieren naar buiten stroomt. De benodigde lucht voor deze overdruk wordt altijd door het filter-systeem geleid, zodat deze, afhankelijk van de geïnstalleerde filters, gevrijwaard wordt van verontreinigde en gevaarlijke stoffen teneinde de machinist te beschermen.

Europese normen EN779, EN1822 en EN12941

Freshfilter levert conform de regelgeving, die is samengebracht in de NEN4444, overdruksystemen en filters conform de de geharmoniseerde Europese normen EN779, EN1822 en EN12941. Onze innovatieve en hoogwaardige producten, die wij in eigen huis ontwikkelen en produceren, staan garant voor een veilig werkklimaat voor u en uw personeel.