Afstellen of kalibreren

Een weegsysteem voor wordt door de monteur na opbouw afgesteld met een gekend gewicht of op een weegbrug. Hier spreken we dan van afstellen of kalibreren.

Ijken

Als een weegsysteem dient voor commerciële doeleinden (waarmee dan ook gefactureerd kan worden) moet het systeem na opbouw en afstelling geijkt worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gecertificeerde ijkgewichten.

Nadat de machine met het betreffende weegsysteem een aantal proeven met goed gevolg heeft afgelegd, wordt het weegsysteem verzegeld en wordt er een officieel ijkcertificaat opgesteld en aan de klant overhandigd.