In de progressieve Euroquip verdeler wordt de smeerstof eerst afgemeten in de meetkamer. Tijdens de volgende cyclus zal de precies gedoseerde hoeveelheid smeerstof naar de uitgang worden gestuurd.

Alarmsignaal

Belangrijk bij de werking is, dat de uitgangen 1 voor 1 worden voorzien van smeerstof. Een alarmsignaal wordt verkregen, wanneer 1 van de uitgangen is geblokkeerd.
Het dient wel opgemerkt te worden, dat de smeerstof onder volledige pompdruk (tot 350 bar) naar het te smeren punt wordt gevoerd.

Gechromateerde progressieve Euroquip verdeler

Het massieve huis, de geharde stalen onderdelen, de nauwe passingen van het gechromateerde oppervlak maken de progressieve Euroquip verdeler tot meest betrouwbare manier om het vet te verdelen.